Nền Tảng FXDD

 • MetaTrader 4
 • MetaTrader 5
 • FXDD WebTrader
 • FXDD Mobile

MetaTrader 4

MT4 là nền tảng tiêu chuẩn trong lĩnh vực giao dịch FX và CFD. Với giao diện mang tính năng tùy chỉnh cao được hỗ trợ bởi gói biểu đồ đa dạng, MT4 cung cấp tất cả các công cụ để đáp ứng các chiến lược giao dịch được yêu cầu nhiều nhất.

So Sánh Đầy Đủ Các Nền Tảng

MetaTrader 4
MetaTrader 5
FXDD WebTrader
FXDD Mobile
 • Demo Miễn Phí
 • MetaTrader 4
 • MetaTrader 5
 • FXDD WebTrader
 • FXDD Mobile
 • Giá Standard
 • MetaTrader 4
 • MetaTrader 5
 • FXDD WebTrader
 • FXDD Mobile
 • Giá ECN
 • MetaTrader 4
 • MetaTrader 5
 • FXDD WebTrader
 • FXDD Mobile
 • Chênh lệch trung bình
 • MetaTrader 4 0.2
 • MetaTrader 5 0.2
 • FXDD WebTrader 0.2
 • FXDD Mobile 0.2
 • Phí hoa hồng
 • MetaTrader 4 Không phí hoa hồng
 • MetaTrader 5 Không phí hoa hồng
 • FXDD WebTrader 2.99/100K FX Chính 4.99/100K FX Khác
 • FXDD Mobile Không phí hoa hồng
 • Đòn bẩy cao nhất
 • MetaTrader 4
 • MetaTrader 5 Lên đến 500:1
 • FXDD WebTrader
 • FXDD Mobile
 • Stop out
 • MetaTrader 4 50%
 • MetaTrader 5 50%
 • FXDD WebTrader 50%
 • FXDD Mobile 50%
 • Kích hoạt lệnh
 • MetaTrader 4 Standard: Instant Execution, ECN: Market Execution
 • MetaTrader 5 Market Execution
 • FXDD WebTrader Market Execution
 • FXDD Mobile Instant Execution
 • Giao dịch tự động
 • MetaTrader 4 Expert Advisors, Tín hiện
 • MetaTrader 5 Expert Advisors, Tín Hiệu
 • FXDD WebTrader Scripting
 • FXDD Mobile Expert Advisors, Tín Hiệu
 • Nền tảng được hỗ trợ
 • MetaTrader 4 Windows, Mac, iOS, Android, Trình duyệt
 • MetaTrader 5 Windows, Mac, iOS, Android, Trình duyệt
 • FXDD WebTrader Windows (trình duyệt), Mac (trình duyệt), iOS (trình duyệt), Android (trình duyệt), Trình duyệt
 • FXDD Mobile iOS, Android
 • Công Cụ
 • MetaTrader 4 Ngoại Hối (67), Chỉ Số (13), Kim Loại (7), Năng Lượng (4), Cổ Phiếu (20)
 • MetaTrader 5 Ngoại Hối (67), Chỉ Số (13), Kim Loại (7), Năng Lượng (4), Cổ Phiếu (20)
 • FXDD WebTrader Ngoại Hối (67), Chỉ Số (13), Kim Loại (7), Năng Lượng (4), Cổ Phiếu (20)
 • FXDD Mobile Ngoại Hối (67), Chỉ Số (13), Kim Loại (7), Năng Lượng (4), Cổ Phiếu (20)
 • Mức Stop/Limit
 • MetaTrader 4 1 pip
 • MetaTrader 5 1 pip
 • FXDD WebTrader 1 pip
 • FXDD Mobile 1 pip
 • Báo Giá Lại
 • MetaTrader 4 Standard: Có thể với biến động cao, ECN: Không
 • MetaTrader 5 Không
 • FXDD WebTrader Không
 • FXDD Mobile Có thể với biến động cao
 • Khớp Lệnh Một Phần
 • MetaTrader 4 Standard: Không, ECN: Có thể do điều kiện thanh khoản
 • MetaTrader 5 Có thể do điều kiện thanh khoản
 • FXDD WebTrader Có thể do điều kiện thanh khoản
 • FXDD Mobile Có thể do điều kiện thanh khoản
 • Cải Thiện Giá
 • MetaTrader 4 Standard: Không, ECN: Có thể theo lệnh giới hạn
 • MetaTrader 5 Có thể theo lệnh giới hạn
 • FXDD WebTrader Có thể theo lệnh giới hạn
 • FXDD Mobile Có thể theo lệnh giới hạn
 • Trượt Giá
 • MetaTrader 4 Standard: Không có trên lệnh vào, ECN: Có thể
 • MetaTrader 5 Có thể
 • FXDD WebTrader Có thể theo lệnh giới hạn
 • FXDD Mobile Có thể
 • Can Thiệp Dealing Desk
 • MetaTrader 4
 • MetaTrader 5
 • FXDD WebTrader
 • FXDD Mobile
 • Giờ Giao Dịch
 • MetaTrader 4 Đóng: Thứ Sáu 20:55 UTC Mở: Chủ Nhật 21:05 UTC
 • MetaTrader 5 Đóng: Thứ Sáu 20:55 UTC Mở: Chủ Nhật 21:00 UTC
 • FXDD WebTrader Đóng: Thứ Sáu 20:55 UTC Open: Chủ Nhật 21:00 UTC
 • FXDD Mobile Đóng: Thứ Sáu 20:55 UTC Mở: Chủ Nhật 21:05 UTC

Giải Thưởng Gần Đây

 • awards
  Forex Traders Summit
  2023
  Broker Có Dịch Vụ Khách Hàng Tốt Nhất
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2023
  Nhà Cung Cấp FX MENA Tốt Nhất
 • awards
  Forex Ratings
  2023
  Broker Minh Bạch Nhất - Châu Âu
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2021
  Forex Broker Uy Tín Nhất Năm 2021

Phương Thức Thanh Toán