Phương Thức Gửi & Rút Tiền với FXDD

Chúng tôi cung cấp nhiều phương thức gửi và rút tiền dễ dàng và nhanh chóng. Quá trình gửi tiền sẽ không bị tính phí và bạn có thể thoải mái yêu cầu rút tiền bất kỳ lúc nào. Vui lòng đăng nhập vào Cổng Khách Hàng để xem các lựa chọn gửi và rút tiền.

 • Tất cả số tiền được yêu cầu rút sẽ được trả lại theo cách được nhận.
 • FXDD không chấp nhận tiền gửi của bên thứ ba.
 • Khách hàng có thể yêu cầu rút tiền bất kỳ lúc nào.
 • FXDD không chịu trách nhiệm đối với các khoản tiền được gửi qua thư truyền thống, cũng như chúng tôi sẽ không xem xét các khoản tiền có sẵn để giao dịch cho đến khi số tiền đã được nhận, xác nhận và ghi có vào tài khoản của khách hàng.
 • Phí chuyển khoản ngân hàng $50 có thể được áp dụng cho các giao dịch rút tiền dưới $7.000. Phí sẽ được trừ vào tài khoản giao dịch nếu có số dư khả dụng, nếu không sẽ bị trừ vào số tiền được yêu cầu rút.
 • Yêu cầu rút thêm tiền sau lần rút tiền miễn phí đầu tiên trong cùng một tháng từ bất kỳ tài khoản nào của khách hàng sẽ bị tính thêm phí $40 cho mỗi lần rút. Số tiền rút tối thiểu qua chuyển khoản ngân hàng là $100. Nếu số tiền rút ít hơn $100, khách hàng có thể sẽ phải trả thêm phí là $25.
 • Nếu không có giao dịch nào được thực hiện trong tài khoản của khách hàng trong một khoảng thời gian, tài khoản có thể phải chịu phí không hoạt động. Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected]

Giải Thưởng Gần Đây

 • awards
  Forex Traders Summit
  2023
  Broker Có Dịch Vụ Khách Hàng Tốt Nhất
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2023
  Nhà Cung Cấp FX MENA Tốt Nhất
 • awards
  Forex Ratings
  2023
  Broker Minh Bạch Nhất - Châu Âu
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2021
  Forex Broker Uy Tín Nhất Năm 2021

Phương Thức Thanh Toán