Chính Sách Hoàn Tiền và Hủy Bỏ

Khách hàng có thể rút tiền từ tài khoản giao dịch của mình bất kỳ lúc nào. Khi khách hàng gửi yêu cầu rút tiền, FXDD sẽ cố gắng xử lý yêu cầu rút tiền trong vòng một đến hai ngày làm việc. Để đẩy nhanh quy trình, Khách hàng nên đảm bảo rằng biểu mẫu rút tiền chứa các chi tiết chính xác và đã được điền đầy đủ.

FXDD phải thỏa mãn rằng người gửi là Khách hàng trước khi chuyển bất kỳ số tiền nào vào Tài khoản giao dịch của Khách hàng, nếu không Công ty có quyền hoàn trả / gửi lại số tiền ròng đã nhận cho người chuyển theo cùng một phương thức đã nhận.

FXDD không chấp nhận bất kỳ khoản hoàn trả nào cho một cá nhân hoặc tổ chức không phải là cá nhân hoặc tổ chức có tên trên Tài khoản trừ khi bộ phận tuân thủ của FXDD đã phê duyệt cụ thể khoản thanh toán.

Các sai sót do Công ty thực hiện trong quá trình chuyển tiền sẽ được hoàn trả cho Khách hàng. Nếu Khách hàng cung cấp hướng dẫn chuyển khoản sai, Công ty có thể không thể sửa chữa hướng dẫn sai và Khách hàng có thể phải chịu thiệt hại.

FXDD bắt đầu áp dụng phí rút tiền $40 vào tài khoản của bạn sau lần rút tiền miễn phí đầu tiên mỗi tháng. Phí chuyển khoản $50 sẽ được áp dụng khi chuyển tiền cho một Nhà môi giới ngoại hối khác, phí này sẽ được khấu trừ vào số tiền được chuyển. Khi yêu cầu rút tiền với số tiền ít hơn $100, sẽ phải tính thêm phí là $25. FXDD không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí nào do các trung gian và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác tính bao gồm nhưng không giới hạn ở phí tỷ giá hối đoái, phí rút tiền và bất kỳ khoản phí quản lý nào khác. Để biết thêm thông tin về phí và lệ phí, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng theo số +356 2013-3933

Khoản Bồi Hoàn

Trong trường hợp khách hàng gửi khoản bồi hoàn, khách hàng có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thanh toán đã hoàn lại và hoặc phí bồi hoàn.

Hủy Bỏ

Khách hàng có thể hủy đơn đăng ký tài khoản của mình bất cứ lúc nào. FXDD có thể yêu cầu lý do cho quyết định hủy của khách hàng trong nỗ lực cải thiện các dịch vụ cung cấp cho khách hàng. FXDD không được hủy bất kỳ tài khoản nào có số dư tài khoản hoặc các vị thế đang mở. Khách hàng được yêu cầu đổi tiền và đóng các vị thế mở hiện tại trước khi tài khoản bị hủy. Để biết thêm thông tin về việc hủy đơn hàng, khách hàng vui lòng đọc thỏa thuận khách hàng của FXDD.

Giải Thưởng Gần Đây

 • awards
  Forex Traders Summit
  2023
  Broker Có Dịch Vụ Khách Hàng Tốt Nhất
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2023
  Nhà Cung Cấp FX MENA Tốt Nhất
 • awards
  Forex Ratings
  2023
  Broker Minh Bạch Nhất - Châu Âu
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2021
  Forex Broker Uy Tín Nhất Năm 2021

Phương Thức Thanh Toán