Chính Sách Bảo Mật

1. Giới Thiệu

1.1 Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của người truy cập và người dùng trang web của chúng tôi. Trong chính sách này, chúng tôi giải thích cách chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

1.2 Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi và đồng ý với chính sách này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo các điều khoản của chính sách này.

1.3 Trang web này được sở hữu và điều hành bởi Nukk Trading Limited B.D.A. FXDD Labuan

1.4 Bạn có thể liên hệ với chúng tôi: Đơn vị B, Lô 49, Tầng 1, Khu F, Lazenda Warehouse 3, Jalan Ranca-Ranca, 87000, F.T., Labuan.

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

2.1 Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu về việc bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi ("dữ liệu sử dụng").

Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành, nguồn giới thiệu, thời lượng truy cập, số lần xem trang và đường dẫn điều hướng trang web, cũng như thông tin về thời gian, tần suất và hình thức sử dụng dịch vụ của bạn. Nguồn của dữ liệu sử dụng là hệ thống theo dõi phân tích của chúng tôi. Dữ liệu sử dụng này có thể được xử lý cho các mục đích phân tích việc sử dụng trang web và các dịch vụ. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là theo dõi và cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.

2.2 Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu tài khoản của bạn ("dữ liệu tài khoản").

Dữ liệu tài khoản có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, giới tính, ngày sinh, chi tiết học vấn, chi tiết việc làm và chi tiết ngân hàng của bạn. Nguồn của dữ liệu tài khoản là bạn. Dữ liệu tài khoản có thể được xử lý cho các mục đích vận hành trang web của chúng tôi, cung cấp dịch vụ của chúng tôi, đảm bảo tính bảo mật của trang web và dịch vụ của chúng tôi, duy trì các bản sao lưu cơ sở dữ liệu của chúng tôi và liên lạc với bạn. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là việc thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi và/hoặc thực hiện các bước, theo yêu cầu của bạn, để ký kết hợp đồng đó.

2.3 Chúng tôi có thể xử lý thông tin có trong hồ sơ cá nhân của bạn trên trang web của chúng tôi ("dữ liệu hồ sơ").

Dữ liệu hồ sơ có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, giới tính, ngày sinh, chi tiết học vấn, chi tiết việc làm và chi tiết ngân hàng. Dữ liệu hồ sơ có thể được xử lý cho các mục đích cho phép và giám sát việc bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho quá trình xử lý này là việc thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi và/hoặc thực hiện các bước, theo yêu cầu của bạn, để ký kết hợp đồng đó.

2.4 Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi ("dữ liệu dịch vụ").

Dữ liệu dịch vụ có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, giới tính, ngày sinh, chi tiết học vấn, chi tiết việc làm và chi tiết ngân hàng. Nguồn của dữ liệu dịch vụ là bạn. Dữ liệu dịch vụ có thể được xử lý cho các mục đích vận hành trang web của chúng tôi, cung cấp dịch vụ của chúng tôi, đảm bảo tính bảo mật của trang web và dịch vụ của chúng tôi, duy trì các bản sao lưu cơ sở dữ liệu của chúng tôi và liên lạc với bạn. Cơ sở pháp lý cho quá trình xử lý này là việc thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi và/hoặc thực hiện các bước, theo yêu cầu của bạn, để ký kết hợp đồng như vậy.

2.5 Chúng tôi có thể xử lý thông tin có trong bất kỳ yêu cầu nào mà bạn gửi cho chúng tôi liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ ("dữ liệu điều tra").

Dữ liệu yêu cầu có thể được xử lý cho các mục đích chào bán, tiếp thị và bán các sản phẩm và/hoặc dịch vụ có liên quan cho bạn. Cơ sở pháp lý cho quá trình xử lý này là sự đồng ý được cung cấp cho chúng tôi khi bạn ký Thỏa Thuận Khách Hàng với FXDD.

2.6 Chúng tôi có thể xử lý thông tin liên quan đến các giao dịch, bao gồm cả việc mua hàng hóa và dịch vụ, mà bạn thực hiện với chúng tôi và/hoặc thông qua trang web của chúng tôi và các nền tảng do chúng tôi cung cấp ("dữ liệu giao dịch").

Dữ liệu giao dịch có thể bao gồm chi tiết liên hệ của bạn, chi tiết ngân hàng của bạn, chi tiết thẻ của bạn và chi tiết giao dịch. Dữ liệu giao dịch có thể được xử lý cho mục đích cung cấp hàng hóa và dịch vụ đã mua và lưu giữ hồ sơ thích hợp về các giao dịch đó. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là việc thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi và/hoặc thực hiện các bước, theo yêu cầu của bạn, để ký kết hợp đồng đó.

2.7 Chúng tôi có thể xử lý thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi với mục đích đăng ký nhận thông báo qua email và/hoặc bản tin của chúng tôi ("dữ liệu thông báo").

Dữ liệu thông báo có thể được xử lý nhằm mục đích gửi cho bạn các thông báo và / hoặc bản tin có liên quan. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là việc thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi và/hoặc thực hiện các bước, theo yêu cầu của bạn, để ký kết hợp đồng đó.

2.8 Chúng tôi có thể xử lý thông tin có trong hoặc liên quan đến bất kỳ thông tin liên lạc nào mà bạn gửi cho chúng tôi ("dữ liệu thư từ").

Dữ liệu thư từ có thể bao gồm nội dung giao tiếp và siêu dữ liệu liên quan đến giao tiếp. Trang web của chúng tôi sẽ tạo siêu dữ liệu liên quan đến các thông tin liên lạc được thực hiện bằng các biểu mẫu liên hệ của trang web. Dữ liệu thư từ có thể được xử lý cho các mục đích liên lạc với bạn và lưu trữ hồ sơ. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là việc thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi và/hoặc thực hiện các bước, theo yêu cầu của bạn, để ký kết hợp đồng đó.

2.9 Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi việc xử lý đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo.

3. Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các nhà cung cấp dịch vụ bên xử lý dữ liệu thứ ba thay mặt chúng tôi theo các điều khoản cụ thể (“Bên xử lý dữ liệu thứ ba”). Tất cả các bên xử lý dữ liệu thứ ba thay mặt cho FXDD có nghĩa vụ ký kết thỏa thuận xử lý dữ liệu để đảm bảo rằng biện pháp bảo vệ tương tự đối với bạn cũng được áp dụng. Ngoài các tiết lộ cụ thể về dữ liệu cá nhân được nêu trong Phần 3 này, chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn khi việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.

4. Chuyển Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn Ra Quốc Tế

Các bên xử lý dữ liệu thứ ba được FXDD sử dụng có thể được đặt tại Hoa Kỳ, nơi cung cấp sự bảo vệ tương đương theo quyết định của EU-US Privacy Shield được thông qua vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 và khuôn khổ của Privacy Shield bắt đầu hoạt động vào ngày 1 Tháng 8 năm 2016.

5. Lưu Giữ Và Xóa Dữ Liệu Cá Nhân

5.1 Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý cho bất kỳ mục đích hoặc mục đích nào sẽ không được lưu giữ lâu hơn mức cần thiết cho mục đích đó hoặc các mục đích đó.

5.2 Chúng tôi sẽ giữ lại và xóa dữ liệu cá nhân của bạn như sau: Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 5 năm kể từ ngày đóng tài khoản của bạn với chúng tôi.

5.3 Bất kể các quy định khác của Mục 5 này, chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn khi việc lưu giữ đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo hoặc để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc lợi ích quan trọng của một cá nhân khác.

6. Sửa Đổi

6.1 Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này theo thời gian bằng cách xuất bản một phiên bản mới trên trang web của chúng tôi.

6.2 Bạn nên thỉnh thoảng kiểm tra trang này để đảm bảo bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này.

7. Quyền Lợi Của Bạn

7.1 Về luật bảo vệ dữ liệu, bạn có các quyền sau: (a) quyền truy cập; Điều này có nghĩa là bạn có quyền hỏi chúng tôi xem chúng tôi có xử lý dữ liệu của bạn hay không và liệu chúng tôi có truy cập vào dữ liệu cá nhân, cùng với một số thông tin bổ sung nhất định, tức là chi tiết về mục đích xử lý, các loại dữ liệu cá nhân liên quan và người nhận dữ liệu cá nhân. Điều này sẽ được cung cấp miễn phí cho bạn. (b) quyền cải chính; Bạn có quyền cải chính bất kỳ dữ liệu cá nhân không chính xác nào về bạn, và vì mục đích xử lý, yêu cầu hoàn thành mọi dữ liệu cá nhân nào không đầy đủ về bạn. (c) quyền xóa; Trong một số trường hợp, bạn có quyền xóa dữ liệu cá nhân của mình mà không phải bị trì hoãn. (d) quyền hạn chế việc xử lý; Trong một số trường hợp, bạn có quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình. (e) quyền phản đối việc xử lý; Trong một số trường hợp, bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình. (f) quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu; Trong một số trường hợp, bạn có quyền yêu cầu một bản sao di động của dữ liệu cá nhân của mình. (g) quyền khiếu nại với cơ quan giám sát; __ Bạn có quyền gửi khiếu nại đến cơ quan giám sát chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu. __(h) quyền rút lại sự đồng ý. Trong phạm vi cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn là sự đồng ý, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào. Việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý trước khi đó.

8. Về Cookie

8.1 Cookie là một tệp chứa một số nhận dạng (một chuỗi các chữ cái và số) được máy chủ web gửi đến trình duyệt web và được trình duyệt lưu trữ. Sau đó, số nhận dạng được gửi trở lại máy chủ mỗi khi trình duyệt yêu cầu một trang từ máy chủ.

8.2 Cookie có thể là cookie "liên tục" hoặc cookie "theo phiên": cookie liên tục sẽ được trình duyệt web lưu trữ và sẽ vẫn có hiệu lực cho đến ngày hết hạn đã đặt, trừ khi bị người dùng xóa trước ngày hết hạn; mặt khác, cookie theo phiên sẽ hết hạn vào cuối phiên người dùng, khi trình duyệt web đóng.

8.3 Cookie thường không chứa bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân người dùng, nhưng thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn có thể được liên kết với thông tin được lưu trữ và lấy từ cookie.

9. Cookie Mà Chúng Tôi Sử Dụng

9.1 Chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích sau: Để nhận dạng bạn cho việc tra cứu thêm thông tin liên quan trên cơ sở dữ liệu phía máy chủ. Ví dụ: lần đầu tiên bạn truy cập trang web của chúng tôi và nhập thông tin chi tiết của bạn trên cổng thông tin của chúng tôi, bạn có thể chọn tên người dùng được lưu trữ trong cookie, sau đó cung cấp dữ liệu như mật khẩu, tên, địa chỉ, kích thước phông chữ ưa thích, bố cục trang, v.v. - Tất cả thông tin này sẽ được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng tên người dùng làm khóa. Khi bạn truy cập lại Trang web FXDD và đăng nhập lại vào cổng FXDD, máy chủ sẽ đọc cookie để tìm tên người dùng của bạn, sau đó truy xuất thông tin của bạn từ cơ sở dữ liệu mà không cần phải nhập lại.

10. Cookie Được Sử Dụng Bởi Bên Cung Cấp Dịch Vụ Của Chúng Tôi

10.1 Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng cookie và những cookie đó có thể được lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

10.2 Chúng tôi sử dụng Google Analytics để phân tích việc sử dụng trang web của mình. Google Analytics thu thập thông tin về việc sử dụng trang web bằng cookie. Thông tin thu thập liên quan đến trang web của chúng tôi được sử dụng để tạo báo cáo về việc sử dụng trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật của Google hiện có tại: https://www.google.com/policies/privacy/.

11. Quản Lý Cookies

11.1 Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookies tại đây: http://www.whatarecookies.com/

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ thành viên nào trong nhóm của chúng tôi, có nghĩa là bất kỳ công ty thành viên nào, công ty nắm giữ cuối cùng và các công ty thành viên tương ứng đều có thể nhận được thông tin đó. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với một số bên thứ ba bao gồm các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp, nhà thầu phụ và nhà quảng cáo. Nếu bạn muốn đủ điều kiện, thay đổi, sửa đổi hoặc giới hạn sự đồng ý của mình theo bất kỳ cách nào xin lòng liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng tại FXDD.

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Trong quá trình cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ tài chính, chúng tôi cần thu thập và duy trì một số thông tin cá nhân nhất định về bạn. FXDD không bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về bạn từ các nguồn sau:

 • Thông tin chúng tôi nhận được từ bạn trên đơn đăng ký hoặc các đơn khác.
 • Thông tin về các giao dịch của bạn với FXDD Labuan.

Chúng tôi không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn hoặc khách hàng cũ cho bất kỳ ai khác ngoài các công ty liên kết, trừ trường hợp được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu. Ví dụ: điều này có thể bao gồm việc cung cấp thông tin cho các công ty thực hiện các dịch vụ hỗ trợ thay mặt chúng tôi hoặc cung cấp thông tin thuế cho các cơ quan có liên quan.

Chúng tôi hạn chế quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn đối với những nhân viên cần biết thông tin đó để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn.

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ các thông tin cá nhân.

Giải Thưởng Gần Đây

 • awards
  Forex Traders Summit
  2023
  Broker Có Dịch Vụ Khách Hàng Tốt Nhất
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2023
  Nhà Cung Cấp FX MENA Tốt Nhất
 • awards
  Forex Ratings
  2023
  Broker Minh Bạch Nhất - Châu Âu
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2021
  Forex Broker Uy Tín Nhất Năm 2021

Phương Thức Thanh Toán