Chính Sách Bảo Vệ Khỏi Số Dư Âm Cho Khách Hàng Bán Lẻ

Bảo Vệ Khỏi Số Dư Âm Cho Tài Khoản Giao Dịch Của Bạn Là Gì?

Bảo vệ khỏi số dư âm có nghĩa là mức thua lỗ từ việc giao dịch không được vượt quá số vốn hiện có trong tài khoản và do đó mang lại cho khách hàng sự bảo vệ tốt hơn. Do đó, trong khi bạn vẫn có thể mất tất cả vốn trong tài khoản của mình, bạn sẽ không chịu lỗ vượt quá số vốn hiện có trên tài khoản, điều đó có nghĩa là, theo chính sách dưới đây, bạn sẽ không nợ chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng toàn bộ vốn của bạn vẫn có thể gặp rủi ro. Dưới đây là chính sách mà FXDD sẽ quản lý và tính toán số dư âm trên tài khoản giao dịch của bạn.

1) Chính sách này chỉ áp dụng cho khách hàng bán lẻ.

2) Hệ thống của FXDD luôn kết hợp các biện pháp bảo vệ cần thiết để bảo vệ khách hàng khỏi số dư âm khi giao dịch trong điều kiện thị trường bình thường. Khách hàng được cung cấp chức năng giám sát ký quỹ. Nếu mức ký quỹ trên tài khoản khách hàng bằng hoặc giảm xuống dưới 50%, hệ thống của FXDD sẽ tự động bắt đầu đóng các vị thế mở hiện tại, bắt đầu từ mức không có lợi nhất tính theo giờ giao dịch của các công cụ giao dịch cụ thể mà khách hàng giao dịch. Các vị trí sẽ được tự động đóng theo giá thị trường hiện tại. Ngoài ra, khách hàng có thể và nên đặt các giới hạn cá nhân cho mục đích quản lý rủi ro; điều này có thể giúp hạn chế tổn thất và tối đa hóa lợi nhuận.

3) Trong trường hợp có một số điều kiện thị trường nhất định gây ra "khoảng cách thị trường" đáng kể dẫn đến phát sinh số dư âm trong khi giao dịch, FXDD sẽ xử lý số dư âm. Do đó, khách hàng sẽ được bảo vệ khỏi bất kỳ mức lỗ nào vượt quá số vốn hiện có bởi vì mục đích của việc bảo vệ khỏi số dư âm cũng cung cấp sự hỗ trợ trong trường hợp điều kiện thị trường khắc nghiệt.

4) Khách hàng nên duy trì mức ký quỹ phù hợp trong tài khoản giao dịch trong mọi lúc theo như phương pháp quản lý rủi ro đã được khuyến nghị.

Giải Thưởng Gần Đây

 • awards
  Forex Traders Summit
  2023
  Broker Có Dịch Vụ Khách Hàng Tốt Nhất
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2023
  Nhà Cung Cấp FX MENA Tốt Nhất
 • awards
  Forex Ratings
  2023
  Broker Minh Bạch Nhất - Châu Âu
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2021
  Forex Broker Uy Tín Nhất Năm 2021

Phương Thức Thanh Toán