Xem tỷ giá và phí qua đêm trực tiếp của chúng tôi trên tất cả các loại tài sản.

Add description or change headline

 • Giá ECN
 • Giá Standard
Công CụBidAskSwap LongSwap ShortSpreadĐòn Bẩy

Giải Thưởng Gần Đây

 • awards
  Forex Traders Summit
  2023
  Broker Có Dịch Vụ Khách Hàng Tốt Nhất
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2023
  Nhà Cung Cấp FX MENA Tốt Nhất
 • awards
  Forex Ratings
  2023
  Broker Minh Bạch Nhất - Châu Âu
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2021
  Forex Broker Uy Tín Nhất Năm 2021

Phương Thức Thanh Toán