Dữ Liệu Thị Trường

Dữ Liệu Metatrader 1 phút

Để cài đặt Dữ Liệu Lịch Sử:

 1. Nhấp vào cặp tiền tệ bạn cần chọn và lưu trên máy tính.
 2. Khi đã hoàn tất, đóng cửa sổ Download Complete.
 3. Mở nền tảng MetaTrader.
 4. Chọn Tools>History Center. Nhấp hai lần vào cặp tiền tệ bạn đã tải dữ liệu, Đánh dấu 1 Minute (M1).
 5. Chọn Import.
 6. Xem tệp tin bạn đã tải về trên máy tính (tệp tin có đuôi .hst) và chọn OK. Bây giờ tệp tin đã được tải lên History Center.
 7. Chọn Add và nhập ngày mà bạn muốn bắt đầu và chọn OK.
 8. Tiếp theo, mở biểu đồ bạn đã nhập vào, tải lại biểu đồ và kéo về để xem biểu đồ đã cập nhật.

Dữ Liệu Lịch Sử

AUD/NZD
Tải Về
EUR/CHF
Tải Về
NZD/USD
Tải Về
AUD/JPY
Tải Về
GBP/USD
Tải Về
EUR/CAD
Tải Về
AUD/CAD
Tải Về
USD/TRY
Tải Về
GBP/JPY
Tải Về
EUR/AUD
Tải Về
USD/MXN
Tải Về
GBP/CHF
Tải Về
CHF/JPY
Tải Về
USD/JPY
Tải Về
EUR/USD
Tải Về
CAD/JPY
Tải Về
USD/CHF
Tải Về
EUR/JPY
Tải Về
AUD/USD
Tải Về
USD/CAD
Tải Về
EUR/GBP
Tải Về
AUD/NZD
Tải Về
NZD/USD
Tải Về
EUR/CHF
Tải Về
AUD/NZD
Tải Về

Trung Tâm Dữ Liệu Lịch Sử

Phân tích kỹ thuật là phương pháp được sử dụng để dự báo hướng đi của giá cả bằng cách nghiên cứu dữ liệu thị trường trong quá khứ, chủ yếu là giá và dữ liệu. Thị trường thường được phân tích bằng cách sử dụng biểu đồ. Do đó, điều rất quan trọng là phải có sẵn dữ liệu lịch sử cho tất cả các ký hiệu và khung thời gian được sử dụng. Dữ liệu lịch sử liên tục được hình thành và lưu trữ trên máy chủ. Khi kết nối với nó, terminal của khách hàng sẽ tải xuống tất cả dữ liệu cần thiết. Sau đó, chúng có thể được sử dụng để vẽ biểu đồ, kiểm tra và tối ưu hóa Expert Advisor. Để kiểm soát dữ liệu lịch sử, terminal có một cửa sổ đặc biệt có tên "History Center". Cửa sổ này có thể được mở bằng cách thực hiện lệnh "Tools - History Center" hoặc bằng cách chọn F2.

Sau khi terminal ngừng hoạt động, tất cả dữ liệu lịch sử tích lũy sẽ được lưu trữ trong "History Center". Kích thước của tệp chứa dữ liệu lịch sử không vượt quá giá trị được xác định trong cài đặt. Nếu lượng dữ liệu lịch sử được tích lũy vượt quá giá trị được đặt trong trường "Max.bars in history:", các thanh cũ nhất sẽ bị xóa khi lưu trữ. Đối với mỗi khung thời gian, một tệp lịch sử riêng biệt được tạo có tên là SSSSSSPP.hst (trong đó SSSSSS - tên ký hiệu, PP - khung thời gian tính bằng phút) và được lưu trong /HISTORY. Sau đó, dữ liệu đã lưu sẽ được sử dụng để vẽ biểu đồ, cũng như để thử nghiệm các chiến lược giao dịch.

Trong cửa sổ "History Center", dữ liệu có sẵn có thể được thay đổi. Để làm được điều này, cần phải chọn ký hiệu và khung thời gian mong muốn ở phần bên trái của cửa sổ. Dữ liệu tương ứng sẽ được tải dưới dạng bảng. Để thêm ghi chép về một thanh mới, cần nhấn vào nút có cùng tên, điền vào tất cả các trường cần thiết trong cửa sổ mới và nhấn "OK". Sau đó, thanh mới sẽ xuất hiện trong lịch sử. Bạn có thể sửa đổi thanh bằng cách chọn bản ghi tương ứng và nhấn nút "Modify". Để xóa một thanh, cần phải chọn và nhấn vào nút có cùng tên.

Tải Dữ Liệu Lịch Sử

Bạn có thể tải báo giá cho các cặp tiền tệ cơ bản bắt đầu từ năm 1999 từ máy chủ chứa dữ liệu lịch sử. Để tải về, cần chọn biểu tượng mong muốn và nhấn "Download".

Khi tải xuống dữ liệu lịch sử, bạn nên kiểm soát số lượng thanh trong lịch sử và trong biểu đồ.

Xuất và Nhập Dữ Liệu Lịch Sử

Dữ liệu lịch sử có thể được xuất thành các tệp có định dạng CSV, PRN và HTM. Để thực hiện, cần chọn ký hiệu mong muốn ở phần bên trái của cửa sổ "History Center" và nhấn "Export". Sau đó, cần phải chọn một trong ba định dạng tệp tin và chỉ định đường dẫn về nơi xuất dữ liệu trên đĩa cứng.

Dữ liệu lịch sử như CSV, PRN, TXT, HTM và HST cũng có thể được nhập vào terminal.

Dữ liệu lịch sử trong tệp tin có thể được thể hiện như sau (bất kỳ dấu phân tách nào khác có thể được sử dụng thay cho dấu cách):

 • YYYY.MM.DD HH:MM O H L C V
 • YYYY-MM-DD HH:MM O H L C V
 • YYYY/MM/DD HH:MM O H L C V
 • DD.MM.YYYY HH:MM O H L C V
 • DD-MM-YYYY HH:MM O H L C V
 • DD/MM/YYYY HH:MM O H L C V

Trước hết, cần phải chọn một ký hiệu và khung thời gian để thực hiện quá trình nhập ở phần bên trái của cửa sổ "History Center". Sau đó, cần thiết lập các thông số nhập bằng cách nhấn "Import":

 • Separator — phân tách dữ liệu trong tệp được nhập. Dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu cách hoặc ký tự lập bảng có thể được sử dụng làm dấu phân cách.
 • Skip columns — bỏ qua các cột khi nhập. Điều này có thể hữu ích khi tệp được nhập chứa nhiều kiểu dữ liệu hơn mức cần thiết.
 • Skip lines — bỏ qua hàng (dòng) khi nhập.
 • Time shift — chuyển dữ liệu bằng sang vài tiếng đồng hồ.
 • Selected only — chỉ nhập dữ liệu đã chọn. Dữ liệu được chọn theo các dòng bằng cách sử dụng "Ctrl" và "Shift".

Sau khi dữ liệu lịch sử đã được nhập, chúng có thể được sử dụng để hiển thị biểu đồ và kiểm tra Expert Advisor.

Giải Thưởng Gần Đây

 • awards
  Forex Traders Summit
  2023
  Broker Có Dịch Vụ Khách Hàng Tốt Nhất
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2023
  Nhà Cung Cấp FX MENA Tốt Nhất
 • awards
  Forex Ratings
  2023
  Broker Minh Bạch Nhất - Châu Âu
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2021
  Forex Broker Uy Tín Nhất Năm 2021

Phương Thức Thanh Toán