Chính Sách AML

Chính Sách Chấp Nhận Khách Hàng

FXDD Mauritius Ltd. được quy định bởi Ủy Ban Dịch Vụ Tài chính theo Đạo Luật Dịch Vụ Tài Chính 2007 và Đạo Luật Chứng Khoán 2005 với tư cách là chủ sở hữu giấy phép Đại Lý Đầu Tư để cung cấp bất kỳ dịch vụ đầu tư nào cũng như nắm giữ và kiểm soát Tiền Của Khách Hàng hoặc Tài Sản Của Khách Hàng. Công ty nằm trong phạm vi của Đạo Luật& Quy Định Về Tình Báo Tài Chính & Chống Rửa Tiền.

Trong phạm vi tối đa mà công ty có thể thực hiện được, công ty cố gắng hết sức để đảm bảo quyền riêng tư, bảo mật và an ninh của khách hàng được bảo toàn trong suốt quá trình họ tương tác với công ty.

CHÍNH SÁCH CHẤP NHẬN KHÁCH HÀNG

Mục đích chính của Chính Sách Chấp Nhận Khách Hàng là để bảo vệ danh tiếng tốt của công ty một cách liên tục và nhất quán, đồng thời ngăn công ty khỏi việc bị sử dụng cho các mục đích lừa đảo hoặc tội phạm.

Nguyên tắc cơ bản của Chính Sách Chấp Nhận Khách Hàng là công ty nên “biết về khách hàng của mình” (quy trình hiểu biết về khách hàng/ “KYC”). Danh tiếng của công ty có thể bị tổn hại do không hành động theo luật hiện hành hoặc do giao dịch với các đối tác có hoạt động kinh doanh và danh tiếng có thể gây tổn hại đến danh tiếng của công ty.

Bộ Phận Tuân Thủ chịu trách nhiệm giám sát các diễn biến trong lĩnh vực này, xác định hành động cần thiết, đồng thời thông báo và đào tạo tất cả các nhân viên có liên quan. Chức năng Tuân Thủ cũng chịu trách nhiệm giám sát chung các chính sách và thủ tục của công ty và cải tiến/sửa đổi các thủ tục này nếu và khi có nhu cầu.

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN KHÁCH HÀNG

Quy trình tiếp nhận được trình bày chi tiết trong Quy Trình Tiếp Nhận Khách Hàng của công ty. Trước thực tế là tất cả các khách hàng bán lẻ đều không gặp mặt trực tiếp trong quá trình đăng ký, công ty đã áp dụng việc sử dụng phần mềm xác minh danh tính cho mục đích này.

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN DỰA TRÊN RỦI RO

Công ty đã áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro để tiếp nhận và giám sát khách hàng của mình. Phương pháp và quy trình của phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro được cung cấp trong Chính Sách Đánh Giá Rủi Ro. Nguyên tắc chính của cách tiếp cận dựa trên rủi ro được công ty áp dụng như sau:

1. Khi đăng ký, khách hàng cá nhân được xếp hạng rủi ro dựa trên khu vực địa lý được cung cấp trong mẫu đơn đăng ký và được kiểm tra chéo với giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

2. Lịch trình giám sát được áp dụng cho khách hàng bán lẻ khi đăng ký dựa trên vị trí địa lý trên tài liệu ID được thu thập khi giới thiệu.

3. Xếp hạng rủi ro của khách hàng bán lẻ có thể thay đổi sau khi xem xét hồ sơ và lịch sử giao dịch của khách hàng bán lẻ.

4. Bộ phận Tuân thủ lưu giữ nhật ký đánh giá rủi ro của tất cả các khách hàng bán lẻ.

5. Do tính chất rủi ro cao của hoạt động kinh doanh, tất cả các Khách Hàng Doanh Nghiệp đều được phân loại là có rủi ro cao khi tham gia và sẽ duy trì xếp hạng đó trong suốt thời gian tồn tại của khách hàng.

6. Ma Trận Rủi Ro sẽ được xem xét lại ở mức tối thiểu hàng năm.

CÁC HOẠT ĐỘNG HOẶC CÁC CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ KINH DOANH SAU BỊ CẤM:

(i) Người có liên quan – không có nhân viên hiện tại nào của FXDD Malta có thể có tài khoản trên nền tảng của chúng tôi. Các tài khoản độc quyền duy nhất được phép là những tài khoản được mở và nắm giữ bởi và cho FXDD Mauritius Limited (quỹ riêng) hoặc cho mục đích thử nghiệm của các nhóm vận hành/CNTT/tuân thủ;

(ii) Nhân viên của các sàn giao dịch và cơ quan quản lý bên ngoài Hoa Kỳ không được phép mở tài khoản với FXDD Mauritius trừ khi có sự cho phép trước của cán bộ tuân thủ phụ trách. Về vấn đề này, khách hàng phải cung cấp bản sao kê mới nhất về các công cụ tài chính đang nắm giữ;

(iii) Người đăng ký kinh doanh không hoặc từ chối cung cấp thông tin tài khoản cần thiết;

(iv) Người nộp đơn cho Doanh Nghiệp có kết quả tìm kiếm trên World-Check/MIS báo cáo thông tin vi phạm về khách hàng đang được đề cập mà theo quyết định của Viên Chức Tuân Thủ, họ sẽ loại bỏ tư cách khách hàng tiềm năng. Về vấn đề này, các báo cáo liên quan sẽ được chuyển đến Cán Bộ Báo Cáo Hành Vi Rửa Tiền phụ trách. Thủ tục báo cáo giao dịch đáng ngờ sẽ được thực hiện. Tài khoản như vậy chỉ có thể được mở khi có sự chấp thuận của Cán Bộ Báo Cáo Hành Vi Rửa Tiền.

(v) Không được mở tài khoản ẩn danh hoặc tài khoản dưới tên hư cấu.

(vi) Người nộp đơn đăng ký Kinh Doanh đang tìm cách tài trợ cho tài khoản của họ thông qua tiền gửi và tiền gửi bằng tờ séc. Điều này trên thực tế rất tốn thời gian để thiết lập nguồn gốc của các khoản tiền liên quan. Do đó làm tăng nguy cơ rửa tiền và tài trợ cho rủi ro khủng bố đối với FXDD Mauritius.

(vii) Người nộp đơn đăng ký Kinh Doanh được đặt tại các khu vực pháp lý có thiếu sót chiến lược hoặc nơi nguồn vốn có nguồn gốc từ các quốc gia này.

(viii) Một khách hàng có tiền bắt nguồn từ các hoạt động tội phạm hoặc có nghề nghiệp không hợp pháp.

(ix) Người nộp đơn đăng ký Kinh Doanh đã bị Liên Hợp Quốc, OFAC hoặc EU xử phạt hoặc là người có liên quan đến các cá nhân đã bị xử phạt;

(x) Khách Hàng Doanh Nghiệp có cổ phiếu là cổ phiếu không ghi tên; và

(xi) Khách Hàng Doanh Nghiệp không xác định được chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng.

KHÁCH HÀNG RỦI RO CAO & PEP

FXDD chấp nhận các khách hàng được phân loại là Rủi Ro Cao, bao gồm cả PEP, theo Quy Trình Tiếp Nhận Khách Hàng của FXDD.

PEP phải được MLRO phê duyệt sau khi nhận được biểu mẫu tự chứng nhận có chữ ký của khách hàng. PEP được tự động phân loại là rủi ro cao.

PEP và Khách Hàng được phân loại là Rủi Ro Cao sẽ phải trải qua quy trình tiếp nhận chuyên sâu và nâng cao.

DANH SÁCH QUỐC BỊ GIA CẤM

Công ty có danh sách các quốc gia mà công ty sẽ không chấp nhận khách hàng. Danh sách này bao gồm danh sách các quốc gia được FATF xác định là có thiếu sót về AML cũng như các quốc gia có các hạn chế đối với việc cung cấp FX cho công dân của mình.

KÍCH HOẠT LẠI TÀI KHOẢN

Các tài khoản không hoạt động, nghĩa là các tài khoản không có hoạt động nào trong khung thời gian 180 ngày sẽ bị đóng băng và giao dịch từ tài khoản đó sau khoảng thời gian trên sẽ bị cấm. Để bắt đầu giao dịch trở lại, khách hàng được đề cập phải hoàn thành Đơn Kích Hoạt Lại Tài Khoản và CDD sẽ được thực hiện lại nếu cần áp dụng. Bộ Phận Tuân Thủ Phải sẽ xem xét và quyết định chấp thuận trước khi có thể kích hoạt lại tài khoản đã được yêu cầu.

Giải Thưởng Gần Đây

 • awards
  Forex Traders Summit
  2023
  Broker Có Dịch Vụ Khách Hàng Tốt Nhất
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2023
  Nhà Cung Cấp FX MENA Tốt Nhất
 • awards
  Forex Ratings
  2023
  Broker Minh Bạch Nhất - Châu Âu
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2021
  Forex Broker Uy Tín Nhất Năm 2021

Phương Thức Thanh Toán