Quy Định và Giấy Phép

Triton Capital Markets Ltd.

FXDD Châu ÂU

Triton Capital Markets Ltd. nắm giữ dịch vụ đầu tư Loại 3 Giấy phép số. IS/48817 do Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta cấp.

 • MFSA | Malta

  Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) là cơ quan quản lý duy nhất các dịch vụ tài chính ở Malta. Nó cũng là Cơ Quan Giải Quyết. MFSA điều chỉnh ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức thanh toán, công ty bảo hiểm và trung gian bảo hiểm, công ty dịch vụ đầu tư và chương trình đầu tư tập thể, thị trường chứng khoán, sàn giao dịch đầu tư được công nhận, công ty quản lý ủy thác, nhà cung cấp dịch vụ công ty và chế độ lương hưu.

Chương Trình Bồi Thường Cho Nhà Đầu Tư

Chương trình bồi thường cho nhà đầu tư do Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính Malta (MFSA), cơ quan quản lý của Malta, cung cấp sự bảo vệ có giới hạn cho một số nhóm nhà đầu tư nhất định. Triton Capital Markets Ltd. đóng góp cho chương trình này hàng năm và trong trường hợp công ty mất khả năng thanh toán, khách hàng sẽ được bảo vệ. Khách hàng của FXDD sẽ đủ điều kiện nhận bồi thường 90% khoản đầu tư của họ với giới hạn tối đa là €20.000. Khách hàng Chuyên Nghiệp hoặc các Đối Tác Đủ Điều Kiện sẽ không đủ điều kiện nhận bồi thường vì họ nằm ngoài phạm vi của Chương Trình Bồi Thường Cho Nhà Đầu Tư được thiết lập để bảo vệ khách hàng bán lẻ.

Ngoài ra, Triton Capital Markets Ltd. được phép vận hành và cung cấp các dịch vụ đầu tư xuyên biên giới ở tất cả các quốc gia trong EEA, bao gồm nhưng không giới hạn theo sau:

 • CONSOB | Ý

  Cơ quan giám sát thị trường sản phẩm tài chính Ý; mục đích là bảo vệ các nhà đầu tư và tính hiệu quả, minh bạch và phát triển của thị trường.
 • CNMV | Tây Ban Nha

  Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát và kiểm tra Thị Trường Chứng Khoán Tây Ban Nha và hoạt động của tất cả những người tham gia vào các thị trường đó. Cơ quan này được tạo ra bởi Luật Thị Trường Chứng Khoán, quy định những cải cách chuyên sâu đối với phân khúc này của hệ thống tài chính Tây Ban Nha.
FXDD Mauritius Ltd.

FXDD Mauritius

FXDD Mauritius Ltd được ủy quyền và quản lý bởi Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính, Mauritius. Số giấy phép C117017252

 • FSC | Mauritius

  Ủy Ban Dịch Vụ Tài chính, Mauritius ('FSC') là cơ quan quản lý tích hợp cho lĩnh vực dịch vụ tài chính phi ngân hàng và kinh doanh toàn cầu. Được thành lập vào năm 2001, FSC được ủy quyền theo Đạo Luật Dịch Vụ Tài Chính 2007 và có các luật cho phép là Đạo Luật Chứng Khoán 2005, Đạo Luật Bảo Hiểm 2005 và Đạo Luật Chế Độ Hưu Trí Cá Nhân 2012 để cấp phép, điều chỉnh, theo dõi và giám sát việc thực hiện các hoạt động kinh doanh trong các ngành.

Bảo Vệ Số Dư Âm

Triton Capital Markets Ltd, cung cấp cho khách hàng lợi ích của Bảo Vệ Số Dư Âm bằng chi phí của mình, điều đó có nghĩa là bất kỳ khoản lỗ giao dịch nào của khách hàng không thể vượt quá số tiền khả dụng trong tài khoản và số dư tài khoản của khách hàng sẽ không bao giờ bị âm.

Chính Sách Hoàn Tiền và Hủy Bỏ

Khách hàng có thể rút tiền từ tài khoản giao dịch của họ bất cứ lúc nào. Khi khách hàng gửi yêu cầu rút tiền, FXDD sẽ cố gắng xử lý yêu cầu trong vòng một đến hai ngày làm việc. Để đẩy nhanh quá trình, khách hàng nên đảm bảo rằng biểu mẫu yêu cầu rút tiền bao gồm chi tiết chính xác và đã được điền đầy đủ.

FXDD phải đảm bảo rằng người gửi là khách hàng trước khi áp dụng bất kỳ số tiền đã được gửi vào tài khoản giao dịch của khách hàng. Nếu không, công ty có quyền hoàn trả/gửi lại số tiền đã nhận được cho người chuyển tiền theo cùng một phương thức như đã nhận.

FXDD không chấp nhận bất kỳ khoản hoàn trả nào cho một người hoặc tổ chức không phải là người hoặc tổ chức có tên xuất hiện trên tài khoản trừ khi bộ phận tuân thủ của FXDD đã phê duyệt cụ thể khoản thanh toán đó.

Những sai sót của vông ty trong quá trình chuyển tiền sẽ được hoàn trả cho khách hàng. Khách hàng cần hiểu rằng nếu khách hàng cung cấp sai hướng dẫn chuyển tiền, công ty có thể không sửa được lỗi và khách hàng có thể phải chịu tổn thất.

FXDD sẽ tính thêm phí $40 vào tài khoản của bạn sau lần rút tiền đầu tiên mỗi tháng. Phí chuyển tiền $50 sẽ được áp dụng khi gửi tiền cho một nhà môi giới ngoại hối khác, khoản phí này sẽ được khấu trừ vào số tiền được chuyển. Khi số tiền rút it hơn $100 thông qua chuyển khoản ngân hàng, sẽ có một khoản phí bổ sung $25 được tính. FXDD không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản phí nào do bên trung gian và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác tính, bao gồm nhưng không giới hạn đối với phí tỷ giá hối đoái, phí rút tiền và bất kỳ khoản phí hành chính nào khác. Để biết thêm thông tin về phí và lệ phí, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng theo số +356 2013-3933

Khoản Bồi Hoàn

Trong trường hợp khách hàng gửi khoản bồi hoàn, khách hàng có trách nhiệm thanh toán mọi khoản lệ phí thanh toán đảo ngược và phí bồi hoàn.

Hủy Bỏ

Khách hàng có thể hủy đăng ký tài khoản bất cứ lúc nào. FXDD có thể yêu cầu lý do cho quyết định hủy bỏ của khách hàng nhằm nỗ lực cải thiện các dịch vụ cung cấp cho khách hàng. FXDD không thể hủy bất kỳ tài khoản nào có số dư tài khoản hoặc các vị trí mở. Khách hàng được yêu cầu rút tiền và đóng các vị trí mở hiện tại trước khi tài khoản bị hủy. Để biết thêm thông tin về việc hủy đơn hàng, khách hàng nên đọc thỏa thuận khách hàng của FXDD.

Báo Cáo RTS 28

Báo Cáo Hàng Năm RTS28 - 2018
Tải Về
Báo Cáo Hàng Năm RTS28 - 2019
Tải Về
Báo Cáo Hàng Năm RTS28 - 2020
Tải Về
Báo Cáo Hàng Năm RTS28 - 2021
Tải Về

RTS 27 - 2020

RTS 27 - Q3 2020
Tải Về (227.7 KB)
RTS 27 - Q4 2020
Tải Về (230.2 KB)

RTS 27 - 2021

RTS 27 - Q1 2021
Tải Về (220.6 KB)
RTS 27 - Q2 2021
Tải Về (201.8 KB)
RTS 27 - Q3 2021
Tải Về (226.3 KB)
RTS 27 - Q4 2021
Tải Về (199.8 KB)

RTS 27 - 2022

RTS 27 - Q1 2022
Tải Về (738.4 KB)
RTS 27 - Q2 2022
Tải Về (177.9 KB)
RTS 27 - Q3 2022
Tải Về (172.6 KB)

Giải Thưởng Gần Đây

 • awards
  Forex Traders Summit
  2023
  Broker Có Dịch Vụ Khách Hàng Tốt Nhất
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2023
  Nhà Cung Cấp FX MENA Tốt Nhất
 • awards
  Forex Ratings
  2023
  Broker Minh Bạch Nhất - Châu Âu
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2021
  Forex Broker Uy Tín Nhất Năm 2021

Phương Thức Thanh Toán