CFD là công cụ giao dịch phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. 74,1% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị thua lỗ khi giao dịch CFD với FXDD. Khách hàng nên xem xét thật kỹ liệu mình có đủ hiểu biết về cách hoạt động của CFD cũng như có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Báo Cáo & Cách Nộp Đơn Khiếu Nại

Xác Nhận EMIR

 • EMIR là gì?

 • Tại sao tôi lại nhận email này?

 • Bảng có nội dung gì?

 • Tất cả các văn bản có nghĩa là gì?

 • Tôi cần phải làm gì?

 • Có bất kỳ thay đổi nào đối với tài khoản của tôi không?

 • Tôi có thể tìm thấy thêm thông tin về EMIR ở đâu?

Thuế: Tiêu Chuẩn Báo Cáo Chung (CRS)

 • Tiêu Chuẩn Báo Cáo Chung (CRS) là gì?

 • Thuật ngữ "Chủ Tài Khoản" có nghĩa là gì?

 • Tiêu Chuẩn Báo Cáo Chung (CRS) áp dụng cho những công ty dịch vụ tài chính nào?

 • Tiêu Chuẩn Báo Cáo Chung (CRS) áp dụng cho những khách hàng nào?

 • Thông tin nào được yêu cầu cung cấp bởi khách hàng cho Tiêu Chuẩn Báo Cáo Chung (CRS)?

 • Ai đủ tư cách là Người Kiểm Soát?

 • Người có thẩm quyền báo cáo theo Tiêu Chuẩn Báo Cáo Chung (CRS) là gì?

 • Những thông tin nào được báo cáo cho Cơ Quan Thuế?

 • Mã số thuế (TIN) là gì và tại sao lại được yêu cầu?

 • Tần suất mà tôi phải cung cấp thông tin cho các mục đích của Tiêu Chuẩn Báo Cáo Chung (CRS)?

 • Tôi có thể tìm thêm thông tin hoặc lời khuyên ở đâu?

Thuế: Đạo Luật Tuân Thủ Thuế Đối với Tài Khoản Nước Ngoài (FATCA)

 • Đạo Luật Tuân Thủ Thuế Đối Với Tài Khoản Nước Ngoài (FATCA) là gì?

 • Thuật ngữ "Chủ Tài Khoản" nghĩa là gì?

 • Đạo Luật Tuân Thủ Thuế Tài Khoản Nước Ngoài (FATCA) áp dụng cho những công ty dịch vụ tài chính nào?

 • Đạo Luật Tuân Thủ Thuế Tài Khoản Nước Ngoài (FATCA) áp dụng cho những khách hàng nào?

 • Ai được cho là người Hoa Kỳ?

 • Người được chỉ định có thể báo cáo của Hoa Kỳ cho Đạo Luật Tuân Thủ Thuế Tài Khoản Nước Ngoài (FATCA) là gì?

 • Những thông tin nào được báo cáo cho Cơ Quan Thuế.?

 • Mã số thuế (TIN) là gì và tại sao lại được yêu cầu.?

 • Khách hàng cần cung cấp thông tin gì theo Đạo Luật Tuân Thủ Thuế Đối Với Tài Khoản Nước Ngoài (FATCA)?

 • Ai đủ tư cách là Người Kiểm Soát.?

 • Tần suất mà tôi phải cung cấp thông tin cho các mục đích của Đạo Luật Tuân Thủ Thuế Đối Với Tài Khoản Nước Ngoài (FATCA)?

 • Tôi có thể tìm thêm thông tin hoặc lời khuyên ở đâu.?

Thuế: Trung Gian Đủ Tiêu Chuẩn - Chế Độ Đại Lý Phái Sinh Đủ Tiêu Chuẩn (QI-QDD)

 • Chế độ Trung Gian Đủ Tiêu Chuẩn (QI) là gì?

 • Thuật ngữ "Chủ Tài Khoản" có nghĩa là gì.?

 • Thuật ngữ “Chủ Sở Hữu Thụ Hưởng” có nghĩa là gì?

 • Chế độ Trung Gian Đủ Tiêu Chuẩn (QI) áp dụng cho những khách hàng nào?

 • Tôi sẽ phải cung cấp thông tin cho FXDD thường xuyên như thế nào?

 • Thay đổi hoàn cảnh (CIC) là gì?

 • Ai có đủ điều kiện làm Trung Gian Đủ Tiêu Chuẩn (QI)?

 • Ai có đủ điều kiện làm Trung Gian Không Đủ Tiêu Chuẩn (NQI)?

 • Khách hàng cần cung cấp thông tin gì cho Chế độ Trung Gian Đủ Tiêu Chuẩn (QI)?

 • Thuế suất khấu trừ là gì?

 • Với tư cách là chủ tài khoản, tôi phải hoàn thành mẫu đơn W-8 hoặc W-9 nào?

 • Thông tin nào được báo cáo cho IRS?

 • Điều gì xảy ra nếu tôi với tư cách là Người Trung Gian Không Đủ Tiêu Chuẩn (NQI) không chuyển biểu mẫu thuế cho khách hàng cơ bản của mình tới FXDD?

 • Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

Giải Thưởng Gần Đây

 • awards
  Forex Traders Summit
  2023
  Broker Có Dịch Vụ Khách Hàng Tốt Nhất
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2023
  Nhà Cung Cấp FX MENA Tốt Nhất
 • awards
  Forex Ratings
  2023
  Broker Minh Bạch Nhất - Châu Âu
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2021
  Forex Broker Uy Tín Nhất Năm 2021

Phương Thức Thanh Toán