CFD là công cụ giao dịch phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. 74,1% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị thua lỗ khi giao dịch CFD với FXDD. Khách hàng nên xem xét thật kỹ liệu mình có đủ hiểu biết về cách hoạt động của CFD cũng như có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Chính Sách AML

FXDD, được điều hành bởi Triton Capital Markets Ltd (FXDD hoặc “Công ty”) được cấp phép để tiến hành kinh doanh dịch vụ đầu tư theo Đạo Luật Dịch Vụ Đầu Tư (Chương 370 của Luật Malta) và có giấy phép Dịch Vụ Đầu Tư Hạng 2 do Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính Malta (“MFSA”) cấp phép. Theo đó, công ty nằm trong phạm vi của Đạo Luật Phòng Chống Rửa Tiền (Cap. 373) (gọi tắt là là PMLA), Các Quy Định Về Phòng Chống Rửa Tiền & Tài Trợ Cho Khủng Bố (LN 180/2008) (gọi tắt là PMLFTR), Bộ Luật Hình Sự (Chương 9 của Luật Malta) và Đơn Vị Phân Tích Tình Báo Tài Chính (gọi tắt là FIAU) Quy Trình Thực Hiện Phần 1 ban hành lần đầu vào ngày 20 tháng 5 năm 2011, được sửa đổi lần cuối vào ngày 25 tháng 9 năm 2020.

FXDD nhận thấy tầm quan trọng của việc thông qua và áp dụng các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và trấn áp hoạt động Rửa Tiền & Tài Trợ Cho Khủng Bố. Theo đó, công ty cam kết phòng chống tội phạm tài chính như rửa tiền và tài trợ cho hoạt động khủng bố.

Phạm Vi

Chính sách này nhằm thiết lập khuôn khổ chung cho việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. FXDD cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn cao về việc chống rửa tiền/tài trợ khủng bố (AML/TF) và yêu cầu nhân viên của mình tuân thủ các tiêu chuẩn này để ngăn chặn việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của mình cho mục đích tài trợ khủng bố rửa tiền.

Chính Sách Hiểu Về Khách Hàng

Theo Đạo Luật Phòng Chống Rửa Tiền (Cap. 373) (sau đây gọi là PMLA), FXDD phải:

xác định ai là khách hàng và, nếu có, bất kỳ chủ sở hữu hưởng lợi nào; xác minh xem người đó có phải là người mà họ cho là không; xác định xem một người đang hành động thay mặt cho mình hay thay mặt cho người khác (ví dụ: đại lý, người ký kết , luật sư, v.v.); thiết lập mục đích và tính chất dự kiến của mối quan hệ kinh doanh cũng như hồ sơ kinh doanh và rủi ro của khách hàng; thu thập và xác minh nguồn của cải và nguồn quỹ của khách hàng và bất kỳ chủ sở hữu hưởng lợi nào; giám sát mối quan hệ khách hàng trên cơ sở liên tục.

Để tuân thủ các quy định trên, FXDD thu thập thông tin nói trên ở giai đoạn đăng ký khách hàng mới thông qua đơn đăng đăng ký trực tuyến và trong suốt quá trình quan hệ kinh doanh thông qua biểu mẫu KYC.

Là một phần của quy trình thẩm định và tuân theo PLMFTR, FXDD sẽ xác định và xác minh danh tính và địa chỉ cư trú của tất cả khách hàng của mình, trong số các yêu cầu khác được quy định ở trên.

Quá trình xác minh và nhận dạng khách hàng được hoàn thành thông qua đơn trực tuyến khi khách hàng bắt đầu đăng ký tài khoản mới và trong suốt mối quan hệ kinh doanh. Sau đó, để xác minh rằng thông tin do khách hàng khai báo là chính xác, FXDD sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp tối thiểu những thông tin sau:

chứng minh thư có ảnh do chính phủ cấp; giấy tờ chứng minh địa chỉ do một công ty tiện ích được quản lý cấp trong vòng sáu tháng vừa qua (không chấp nhận hóa đơn điện thoại).

Các tài liệu cũng được tải lên để thực hiện xác minh qua nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 3 trước khi khách hàng gửi tiền.

Tài khoản công ty phải được phê duyệt bởi bộ phận tuân thủ trong quá trình đăng ký. Do đó, mức độ tài liệu được yêu cầu được đánh giá theo từng trường hợp cụ thể theo các chính sách và thủ tục nội bộ của công ty.

Mức độ thẩm định sẽ được áp dụng cho từng khách hàng tự nhiên được xác định bởi các chính sách và thủ tục nội bộ của công ty. Do đó, một số khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp các tài liệu bổ sung ngoài những tài liệu được quy định ở trên.

Theo định kỳ, FXDD sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp các bản cập nhật cho thông tin cá nhân được cung cấp ở giai đoạn giới thiệu và trong suốt quá trình của mối quan hệ. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu và thông tin khách hàng được cập nhật để phản ánh hồ sơ khách hàng chính xác.

Những Điều Cấm

FXDD áp dụng một số lệnh cấm nội bộ, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

FXDD không chấp nhận tiền gửi bằng tiền mặt; FXDD không chấp nhận thanh toán của bên thứ ba hoặc chuyển tiền do bên thứ ba (hoặc người khác) gửi hoặc nhận vào tài khoản của khách hàng. Phương thức thanh toán này thường không được công ty cho phép. Trong một số trường hợp hạn chế nhất định, yêu cầu thanh toán của bên thứ ba chỉ có thể được MLRO chấp thuận; FXDD không chấp nhận khách hàng cư trú hoặc sinh ra ở Iran; FXDD không chấp nhận khách hàng cư trú hoặc sinh ra ở Bắc Triều Tiên; FXDD không chấp nhận khách hàng cư trú tại Hoa Kỳ ; FXDD không chấp nhận khách hàng cư trú tại các lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ; FXDD không chấp nhận khách hàng cư trú tại Nhật Bản; FXDD không cho phép khách hàng là nhân viên của các sàn giao dịch và cơ quan quản lý mở tài khoản trừ khi họ cung cấp thư từ cán bộ tuân thủ của họ cho phép họ mở tài khoản; FXDD không chấp nhận những khách hàng không hoặc từ chối cung cấp thông tin cần thiết để mở tài khoản; FXDD không chấp nhận tài khoản ẩn danh hoặc tài khoản dưới tên hư cấu; FXDD sẽ không thu hút khách hàng có tài sản bắt nguồn từ các hoạt động tội phạm hoặc có nghề nghiệp không hợp pháp; FXDD sẽ không chấp nhận các khách hàng đã bị Liên Hợp Quốc, OFAC hoặc EU xử phạt hoặc là người có liên quan đến các cá nhân đã bị xử phạt; FXDD sẽ không chấp nhận các khách hàng doanh nghiệp sử dụng cổ phiếu không ghi tên; FXDD sẽ không chấp nhận các khách hàng doanh nghiệp có cấu trúc pháp lý khiến việc xác định chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng là không thể.

Danh sách trên có thể được xem xét và cập nhật định kỳ.

Đào Tạo Nhân Viên

FXDD tiến hành thẩm định kĩ càng đối với nhân viên của mình trước khi tuyển dụng. Ngoài ra, nhân viên của FXDD được đào tạo thường xuyên để tạo và duy trì nhận thức AML/CTF thỏa đáng.

Lưu Trữ Hồ Sơ

Hồ sơ dữ liệu cá nhân thu được cho mục đích phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố được xử lý và lưu giữ theo Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung Của EU (GDPR) trong ít nhất năm (5) năm kể từ ngày chấm dứt tài khoản.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về chính sách bảo mật của công ty tại đây.

Kiểm Toán & Đánh Giá Thường Xuyên

Các công ty kiểm toán có uy tín thực hiện kiểm toán thường xuyên để đảm bảo rằng các chính sách và thủ tục đang được tuân thủ. Ngoài ra, các chính sách và thủ tục của FXDD thường xuyên được xem xét để đảm bảo rằng chúng phản ánh các quy định hiện hành và môi trường bên ngoài.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về nội dung của chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ c[email protected]

Giải Thưởng Gần Đây

 • awards
  Forex Traders Summit
  2023
  Broker Có Dịch Vụ Khách Hàng Tốt Nhất
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2023
  Nhà Cung Cấp FX MENA Tốt Nhất
 • awards
  Forex Ratings
  2023
  Broker Minh Bạch Nhất - Châu Âu
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2021
  Forex Broker Uy Tín Nhất Năm 2021

Phương Thức Thanh Toán