help desk software
CALL US: +356.2013.3933

FXDD is a leading provider of online Forex trading, software and liquidity that serves individual foreign exchange (FX) traders, hedge funds, Forex brokerage firms and money managers around the world. FXDD offers a suite of Forex trading software that clients can use to speculate currency prices on the foreign exchange market. The trading software ranges from desktop applications, Web-based platforms and mobile apps, which include Android, Apple iPhone and Windows Mobile applications. The company offers automated trading platforms, institutional platforms for professional traders and retail platforms with advanced charting. Trade Forex on a demo or live account with FXDD’s competitive spreads, free Forex education, including a glossary of Forex terms and definitions, and technical and fundamental analysis.

FXDD is a leading provider of online Forex trading, software and liquidity that serves individual foreign exchange (FX) traders, hedge funds, Forex brokerage firms and money managers around the world. FXDD offers a suite of Forex trading software that clients can use to speculate currency prices on the foreign exchange market. The trading software ranges from desktop applications, Web-based platforms and mobile apps, which include Android, Apple iPhone and Windows Mobile applications. The company offers automated trading platforms, institutional platforms for professional traders and retail platforms with advanced charting. Trade Forex on a demo or live account with FXDD’s competitive spreads, free Forex education, including a glossary of Forex terms and definitions, and technical and fundamental analysis.

Produkty

Platforms

Účty

Služby

Forex Prostředky

O Nás

© 2018  FXDD Global, FXDD Malta Ltd. K2, First Floor, Forni Complex, Valletta Waterfront, Floriana, FRN 1913, Malta

MFSA IS/48817Člen, MFSA CATEGORY 3 INVESTMENT SERVICES

VAROVÁNÍ O VYSOKÉM RIZIKU INVESTICE: - Pozor - Obchodování na měnovém trhu (Forex) nese vysokou míru rizika, které nemusí být vhodné pro všechny investory. Využití pákového obchodování (leverage) vytváří další riziko a vyšší riziko ztráty. Než se rozhodnete obchodovat na měnovém trhu (Forex), pečlivě zvažte své investiční cíle, úroveň zkušeností a rizikovou toleranci. Můžete ztratit některé nebo všechny vaše počáteční investice. Neinvestujte peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Vzdělávejte se o rizicích spojených s devizovým obchodováním (Forex) a pokud máte nějaké otázky požádejte radu u nezávislého finančního nebo daňového poradce.

PORADNÍ VAROVÁNÍ: FXDD poskytuje svým klientům či prospektům odkazy k vybraným blogům a dalším zdrojům o hospodářství a trhu pouze jako vzdělávací službu a neschvaluje stanoviska nebo doporučení z těchto zdrojů. Doporučujeme klientům pečlivě zvážit názory a analýzy nabízené v blozích nebo z jiných informačních zdrojů v rámci jejich individuální analýzy a rozhodování. Žádný z blogů nebo jiných zdrojů informací, nezaručuje výkonostní rekord. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků a FXDD radí klientům a prospektům aby pečlivě přezkoumali všechny nároky a prohlášení ze strany poradců, bloggerů, money manažerů a systémových dodavatelů, předtím než investují prostředky nebo otevřou účet u jakéhokoliv Forexového brokera. Veškeré zprávy, názory, výzkum, údaje nebo jiné informace obsažené na této webové stránce jsou poskytovány jako charakter obecného tržního komentářem a nepředstavuje investiční nebo obchodní poradenství. FXDD výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv ztráty jistiny nebo zisku bez omezení, které může vzniknout přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace. Stejně jako u všech takových poradenských služeb, minulé výsledky nejsou nikdy zárukou budoucích výsledků.